• Filosofie na FHS UK

Filosofie na FHS UK

Filosofie se na půdě FHS UK vyučuje ve všech třech stupních univerzitního vzdělání, a to jak jako samostatný studijní obor, tak také jako součást či specializace v rámci univerzálněji pojatých studií.


Více ke struktuře výuky filosofie na FHS UK viz zde.


Vzhledem ke stávajícímu členění fakulty (viz Statut Fakulty humanitních studií, Část II – Členění fakulty) zajišťují výuku filosofie institučně rozdílná pracoviště, která jsou však personálně úzce propojena.

Jde především o tato pracoviště:


- Filosofický modul bakalářského studia SHV

- Katedra Obecné antropologie – specializace Filosofická antropologie

- Pracoviště oboru NĚMECKÁ A FRANCOUZSKÁ FILOSOFIE


Filosofický modul bakalářského studia SHV

Vedoucí: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.


personální obsazení


Filosofický modul zajišťuje

- výuku filosofie na bakalářskému Studiu humanitní vzdělanosti;

- výuku navazujícího magisterského oboru Německá a francouzská filozofie;

- jeho členové se podílí na výuce v rámci specializace Filosofická antropologie na navazujícím magisterském oboru Obecná antropologie;

- Doktorandský seminář – Filosofická antropologie.


Filosofický modul zároveň funguje jako základní pracoviště pro bádání a řešení výzkumných projektů v oboru filosofie na FHS UK.


Katedra Obecné antropologie – specializace Filosofická antropologie

Vedoucí specializace Filosofická antropologie: doc. PhDr. Aleš Novák Ph.D.


Podrobnější informace o specializaci Filosofická antropologie viz zde.


Pracoviště oboru Filosofie v kontextu humanitních věd

Vedoucí: doc. Josef Fulka, Ph.D.Podrobnější informace o oboru viz zde


Centrum fenomenologického výzkumu

Centrum fenomenologického výzkumu je univerzitním centrem excelence při Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (FHS UK). Bylo zřízeno 1. ledna 2012 a jeho činnost je naplánována do 31. prosince 2016.


Ředitelem centra je doc. PhDr. Aleš Novák Ph.D.


Centrum sdružuje publikačně aktivní badatele v oblasti soudobých výzkumů sjednocených fenomenologickým přístupem. Výzkum postihuje mnohovrstevnaté aspekty moderní filosofie, a to jak tradiční (fenomenalita, hermeneutika lidské existence, významy času a prostoru, tělesnost), tak přesahující hranice oboru směrem do sociologie, politické filosofie, estetiky, literární vědy, dějin vědy, logiky.


Informace o projektech a výsledcích Centra fenomenologického výzkumu najdete na webových stránkách Fenomenologie.eu.


https://europhilo.fhs.cuni.cz/NFFR-1.htmlPoslední změna: 27. květen 2019 14:21 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


všechny kontakty


Jak k nám