• Doktorské studium

Doktorské studium

Doktorské studium: Německá a francouzská filozofie


Doktorský studijní obor Německá a francouzská filozofie, zaměřený na německou klasickou filosofii, fenomenologii a soudobou francouzskou filosofii, jejich dějinné předpoklady a jejich vzájemné vlivy v intelektuálním a kulturním evropském prostoru, poskytne náročnou odbornou přípravu pro bádání a další samostatné rozvíjení aktuálních filosofických přístupů, které se vyprofilovaly ve střední Evropě a ve Francii a které zásadně ovlivňují dění na soudobé světové filosofické scéně a zároveň zásadně utvářejí podobu soudobé české filosofické scény, se kterou jsou tradičně spjaty. Jde o filosofické směry a přístupy německé klasické filozofie (od Kanta dále) a reakce na ni, dále o fenomenologii (především Husserlovu) a její percepci a samostatný rozvoj ve Francii, o filosofii života a existence, hermeneutiku, fenomenologickou ontologii až po soudobé aktuální modifikace fenomenologie.


Akreditace

Informace k přijímacímu řízení

Oddělení doktorských studiíDoktorské studium: Integrální studium člověka – Obecná antropologie

Toto postgraduální doktorské studium se vypisuje v prezenční a kombinované formě studia. Program umožňuje studium se zaměřením na filosofickou, historickou, sociálně-kulturní a sociolingvistickou antropologii a humánní etologii. Úkolem výuky v obecné rovině je osvojení si teoretických základů oboru a zvládnutí jeho metod a metodologie vědecko-výzkumné práce.


Akreditace

Informace k přijímacímu řízení

Oddělení doktorských studií
Doktorské studium: Aplikovaná etika


Cílem tohoto doktorského programu je snaha vytvořit prostor pro soustavnou vědeckou práci, jejímž společným jmenovatelem je etický rozměr rozmanitých a koncisně definovaných oborů nebo profesí. V průběhu doktorského studia musí frekventanti zvládnout i metody vědecké práce a její odborné prezentace.


Akreditace

Informace k přijímacímu řízení

Oddělení doktorských studií


Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Tajemnice: Mgr. Tatiana Badurová

tatiana.badurova@fhs.cuni.cz

tel.č. 774 048 129

Kabinet 2.25 - konzultace po předchozí domluvě mailemVšechny kontakty


Jak k nám