• Aktuality

Aktuality

Informace pro uchazeče o navazující magisterské studium filosofie


Na stránkách přijímacího řízení na obor NFF v akademickém roce 2018/2019 můžete najít veškeré informace o náplni oboru a náležitostech přijímacího řízení.


Filosofický modul


INFORMACE PRO 1. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA HUMANITNÍ VZDĚLANOSTI


Úvodové semináře Filosofického modulu


Úvodové semináře Filosofického modulu jsou určeny studentům, kteří se v rámci svého humanitního studia chtějí profilovat v oboru filosofie s výhledem na navazující magisterské studium filosofické antropologie či filosofie. Semináře jsou rozčleněny podle zaměření na určitou epochu dějin filosofie (antika, středověk, novověk) a podle určitých oblastí problémů (logika, fenomenologie). Náplní rámcového vymezení semináře však je vždy konkrétní problematika sledovaná u určitého myslitele či myslitelů. Smyslem profilových seminářů je skrze konkrétní problematiku přivést adepty k základním otázkám filosofie, nikoli jim poskytovat historizující přehledy. Konkrétní náplň profilového semináře určuje vždy daný vyučující a upřesňuje ji v sylabu kurzu. Profilující semináře mohou zájemci navštěvovat od 2. semestru svého studia, přičemž doporučujeme dodržet postup a návaznost profilujících seminářů a četeb.


Přirozené a umělé myšlení I., II. - upozornění na kurzy v akademickém roce 2016/17


Změny v souborné zkoušce Filosofická antropologie (SAFM)Společnost pro filosofickou antropologii

SFA je iniciativa učitelů a studentů filosofické antropologie na FHS UK. Společnost pravidelně pořádá veřejné přednášky, workshopy, konference a letní školy.


Více informací na webové a facebookové stránce Společnosti.


Doktorské studium Německá a francouzská filozofie (prezenční a kombinovaná )

Na Fakultě humanitních studií můžete studovat doktorský obor Německá a francouzská filosofie, který zajišťuje Pracoviště německé a francouzské filosofie. Více informací o tomto oboru najdete ZDE


Poslední změna: 17. září 2020 13:55 
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Tajemnice: Mgr. Tatiana Badurová

tatiana.badurova@fhs.cuni.cz

tel.č. 774 048 129

Kabinet 2.25 - konzultace po předchozí domluvě mailemVšechny kontakty


Jak k nám