• Aktuality

Aktuality

Informace pro uchazeče o navazující magisterské studium filosofie


Na stránkách přijímacího řízení na obor NFF v akademickém roce 2018/2019 můžete najít veškeré informace o náplni oboru a náležitostech přijímacího řízení.


Filosofický modul


INFORMACE PRO 1. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA HUMANITNÍ VZDĚLANOSTI


Úvodové semináře Filosofického modulu


Úvodové semináře Filosofického modulu jsou určeny studentům, kteří se v rámci svého humanitního studia chtějí profilovat v oboru filosofie s výhledem na navazující magisterské studium filosofické antropologie či filosofie. Semináře jsou rozčleněny podle zaměření na určitou epochu dějin filosofie (antika, středověk, novověk) a podle určitých oblastí problémů (logika, fenomenologie). Náplní rámcového vymezení semináře však je vždy konkrétní problematika sledovaná u určitého myslitele či myslitelů. Smyslem profilových seminářů je skrze konkrétní problematiku přivést adepty k základním otázkám filosofie, nikoli jim poskytovat historizující přehledy. Konkrétní náplň profilového semináře určuje vždy daný vyučující a upřesňuje ji v sylabu kurzu. Profilující semináře mohou zájemci navštěvovat od 2. semestru svého studia, přičemž doporučujeme dodržet postup a návaznost profilujících seminářů a četeb.


Přirozené a umělé myšlení I., II. - upozornění na kurzy v akademickém roce 2016/17


Změny v souborné zkoušce Filosofická antropologie (SAFM)


Centrum fenomenologického výzkumu

Na stránkách Fenomenologie.eu můžete najít veškeré informace o Centru fenomenologického výzkumu, zřízeném při Fakultě humanitních studií UK, a sledovat aktuální dění v tomto výzkumném centru.


Doktorské studium Německá a francouzská filozofie (prezenční a kombinovaná )

Na Fakultě humanitních studií můžete studovat doktorský obor Německá a francouzská filosofie, který zajišťuje Pracoviště německé a francouzské filosofie. Více informací o tomto oboru najdete ZDE


Poslední změna: 2. leden 2018 20:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


všechny kontakty


Jak k nám