• Studium

Studium

Informace k online výuce


Akademický rok 2020/2021 začínají všechny vysoké školy v Praze pouze online výukou, a to minimálně do konce října 2020. Uvítací email od paní děkanky i sylaby všech kurzů v SIS vás informovaly, že primární podporovanou výukovou platformou celé UK je systém MS Teams. V současné době se UK snaží veškeré své elektronické platformy, nástroje a systémy potřebné pro vysokoškolské studium (tj. SIS, Moodle, Turnitin a MSTeams) propojit dohromady v jeden produktivní a srozumitelný celek. Tento ambiciózní projekt určitě nebude hotov do konce semestru, možná ani ne do konce akademického roku 2020/2021. V každém případě se ale jedná o nástroje a platformy, se kterými je potřeba se co nejdříve naučit aktivně pracovat.


Již v nadcházejícím ZS 2020 budou všechny kurzy v rámci online výuky probíhat v systému MSTeams. Ještě před začátkem semestru se tedy prosím ujistěte, že máte MSTeams stažené ve svých počítačích, máte v nich zřízený účet a umíte s nimi alespoň rudimentárně zacházet. UK nabízí celou řadu webinářů a dalších podpůrných nástrojů na svých webových stránkách


Velkou výhodou MSTeams oproti jiným platformám (např. ZOOM) je, že všechny kurzy, které máte registrované, budete vidět přehledně na ploše MSTeams a budete v nich moci pracovat najednou. V případě, že se vám kurzy po přihlášní do MS Teams nezobrazují, kontaktujte prosím vyučující/ho daného kurzu.


Jak pracovat s MS Teams


Všechny informace k práci s platformou MS Teams naleznete zde.


NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ DO MS TEAMS


Pokaždé, když dojde ve vašich MS Teams k nějaké změně (přidání do týmu, odstranění z týmu, pozvánka na videokonferenci, nahrání dokumentů,...), budete na ni upozorněni buď formou desktopové notifikace (v případě, že máte MS Teams nainstalované ve svém zařízení), případně e-mailovou notifikací. Tyto e-mailové notifikace jsou nicméně odesílány na váš univerzitní, automaticky vytvořený účet v MS Office. Pro přesměrování na vámi běžně užívanou mailovou schránku se prosím řiďte tímto manuálem.


V případě technických problémů se obraťte na vyučující/ho kurzu, případně na LVT FHS UK.


Filosofie v kontextu humanitních věd


Studijní plán programu Filosofie v kontextu humanitních věd


POVINNÉ PŘEDMĚTY

Plnění

Název

Počet ETCS

1 ZS

Politická filosofie I.

5

Zrod vědy

5

Estetika I

5

Člověk jako bytost řeči a poznání I.

5

1LS

Filosofická antropologie I

5

Etika a morální filosofie

5

Estetika II

5

Politická filosofie II

5

Člověk jako bytost řeči a poznání II.

5

2 ZS

Filosofická antropologie II

5

Seminar on Translation

5

Diplomní seminář I

5

2LS

Diplomní seminář II

5

Kolokvium

5

Počet kreditů za povinné předměty I. ročníku: 45

Počet kreditů za povinné předměty I. ročníku: 25

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 70


POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY –  I. SKUPINA

Název

Počet ETCS

Fenomenologie I.

5

Fenomenologie II

5

Fenomenologie III.

5

Fenomenologie IV.

5

Literatura I.

5

Literatura II.

5

Literatura III.

5

Literatura IV.

5

Filosofická antropologie III

5

Filosofické tematizace člověka I

5

Filosofické tematizace člověka II

5

Minimální počet kreditů za PV I. skupiny: 20


POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY –  II. SKUPINA

Název

Počet ETCS

Četba I.

5

Četba II.

5

Četba III.

5

Četba IV.

5

Četba V.

5

Minimální počet kreditů za PV II. skupiny: 10


V průběhu celého studia musí studující kromě 70 kreditů z povinných předmětů absolvovat ještě další povinně volitelné (PV), případně volitelné (V) kurzy. PV kurzy jsou kurzy vypisované studijním programem FKHV. Zbývající volitelné kurzy mohou být vybrány z libovolných kurzů ostatních magisterských programů FHS či kateder a programů jiných fakult UK, nebo mohou být uznány z předešlého studia. Do celkového počtu 120 kreditů lze však počítat jenom 12 kreditů z volitelných předmětů. Z uvedeného vyplývá, že studující musí získat alespoň 38 kreditů z povinně volitelných kurzů (z toho alespoň 20 za PV I. skupiny a dalších 10 za PV II. skupiny).


Pro postup do dalšího akademického roku je potřeba získat alespoň 50 kreditů, na postup z druhého do třetího ročníku pak 100 kreditů. Nesplnění této minimální hranice je důvodem k ukončení studia ze strany fakulty.


Nesplníte-li povinný předmět v semestru, kdy vám byl zapsán, jeho plnění se automaticky přesouvá do dalšího akademického roku (tzn. že na plnění povinných předmětů máte de facto dva akademické roky). Nesplníte-li povinný předmět do konce této prodloužené lhůty, bude vám studium automaticky ukončeno.


Přesné názvy všech kurzů a studijního programu naleznete v IS systému.


ÚPLNÉ ZNĚNÍ AKREDITACE zde.

*poznámka: oproti akreditaci došlo k změně názvů několika kurzů. Konkrétně se změnil název kurzu Filosofické tematizace člověka I na Filosofická antropologie I, dále Filosofické tematizace člověka II na Filosofická antropologie II, Filosofická antropologie I na Filosofická antropologie III, Filosofická antropologie II na Filosofické tematizace člověka I a Filosofická antropologie III na Filosofické tematizace člověka II.

Důvodem je harmonizace názvů kurzů se studijním programem Antropologická studia, se kterým jsou tyto kurzy sdíleny. Horeuvedená tabulka uvádí nové, správné názvy kurzů.


Poslední změna: 17. prosinec 2020 18:00 
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Tajemnice: Mgr. Tatiana Badurová

tatiana.badurova@fhs.cuni.cz

tel.č. 774 048 129

Kabinet 2.25 - konzultace po předchozí domluvě mailemVšechny kontakty


Jak k nám