• Bakalářské studium

Bakalářské studium

Filosofie v rámci bakalářského Studia humanitní vzdělanosti

Na univerzálně koncipovaném bakalářském Studiu humanitní vzdělanosti se filosofie vyučuje jako jeden z šesti základních diskurzů humanitního vzdělání (souběžně vedle historie, sociologie, antropologie, psychologie a ekonomie). Filosofické kurzy jsou nabízeny v rámci Filosofického modulu bakalářského studia a jsou členěny na povinné, povinně volitelné a volitelné. V rámci volitelných kurzů nabízí Filosofický modul i možnost oborové profilace ve filosofii sérií Profilových seminářů, které mají u adeptů připravit předpoklady pro navazující magisterské studium filosofie či filosofické antropologie.


Povinné kurzy v rámci Filosofického modulu bakalářského studia.

Odborné úvody Filosofického modulu.


Začlenění výuky filosofie na bakalářském studiu SHV viz též akreditace.


Povinné kurzy v rámci Filosofického modulu bakalářského studia

V rámci Filosofického modulu bakalářského studia SHV musí studenti absolvovat tři povinnosti:


1. Proseminář k interpretaci textu (podrobnosti viz v SIS v anotaci pod kódem předmětu: YBZF01 , resp. YBF019 pro kombinované studium)

2. Úvod do filosofie (YBZB60000)

3. Soubornou zkoušku z Filosofické antropologie (YBZA20000)


O povinnostech a harmonogramu jejich plnění v rámci Filosofického modulu viz též informační leták pro studenty 1. ročníku.


Odborné úvody Filosofického modulu – seznam a doporučená následnost

Absolvování celku těchto kurzů není závazné, jakýkoli z těchto kurzů lze absolvovat samostatně bez absolvování ostatních. Obdobně je i doporučená souslednost pouze orientačním doporučením.


- kurzy doporučené ve 2. semestru studia (vypisuje se každý letní semestr):

Úvod do otázek logiky I. (T. Holeček)

Úvod do otázek logiky I. – cvičení (T. Holeček)

Úvod do Platónovy filosofie (J. Novotný / J. Kružík)


- kurzy doporučené ve 3. semestru studia (vypisuje se každý zimní semestr):

Úvod do otázek logiky II. (T. Holeček)

Úvod do otázek logiky II. – cvičení (T. Holeček)


- kurzy doporučené ve 4. semestru studia (vypisuje se každý letní semestr):

Úvod do filosofie raného novověku (T. Kunca, M. Vrabec)

Úvod do filosofie raného novověku – četba (T. Kunca, M. Vrabec)

Úvod do fenomenologie I. (K. Novotný)


- kurzy doporučené v 5. semestru studia (vypisuje se každý zimní semestr):

Úvod do filosofie pozdního novověku (J. Chavalka)

Úvod do filosofie pozdního novověku - četba (Lenka Hanovská)

Úvod do fenomenologie II. (T. Petříčková, R. Zika)
Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Tajemnice: Mgr. Tatiana Badurová

tatiana.badurova@fhs.cuni.cz

tel.č. 774 048 129

Kabinet 2.25 - konzultace po předchozí domluvě mailemVšechny kontakty


Jak k nám