• Aktuality
  • Magisterské studium filosofie v roce 2018/2019

Magisterské studium filosofie v roce 2018/2019

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií


otevírá i ve školním roce 2018/2019 navazující magisterské studium


Německá a francouzská filosofie


Jde o dvouletý navazující magisterský studijní program. Program je určen pro absolventy bakalářského studia filosofie či humanitních věd, kteří se chtějí zaměřit na moderní německou a francouzskou filosofii a jejich aktuální podoby a otázky.

Výuka probíhá intenzivně v úzkém kolektivu, poskytuje individuální přístup ke každému studentovi a jeho zájmu a umožňuje podílet se na výzkumných projektech učitelů.

Díky spolupráci s filosofickými pracovišti v zahraniční nabízí studium velkou škálu možností zahraničních stáží.


Studium je koncipováno tematicky se zaměřením na osvojení základních otázek a problémů u klíčových autorů studované oblasti (čili nejde o výuku historických ani systematických přehledů apod.) a rozčleněno je do tří základních povinných linií:

- německá filosofie (od Kanta dále);

- francouzská filosofie (od první poloviny 20. století);

- fenomenologie (Husserl, Heidegger a její soudobé podoby).


Přijímací řízení spočívá v ústním pohovoru, u kterého student předkládá seznam relevantní četby primárních textů filosofické tradice. Hodnotí se:

- relevantnost, kvalita a rozsah seznamu;

- schopnost vyložit témata a klíčové pojmy předložených textů;

- motivace (konkrétnost a hloubka představy o zaměření svého studia a případně o tématu diplomní práce).

Jazykové kompetence u přijímaček nezkoušíme.


Na magisterské studium navazuje doktorské studium Německé a francouzské filosofie.


Odkazy na další informace:

- studijní plán: http://is.cuni.cz/studplan/html/2015/YMNFF15

- vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=19067


Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.Poslední změna: 2. leden 2018 20:21 
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Tajemnice: Mgr. Tatiana Badurová

tatiana.badurova@fhs.cuni.cz

tel.č. 774 048 129

Kabinet 2.25 - konzultace po předchozí domluvě mailemVšechny kontakty


Jak k nám