Master Erasmus Mundus

Navazující magisterské studium: MASTER Erasmus mundus (Europhilosophie) – Německá a francouzská filosofie v Evropě (německy a francouzsky)

Akreditace


Podrobné informace o studiu a přijímacím řízení


Charakteristika oboru

Erasmus Master Mundus program „Německá a francouzská filosofie v Evropě“ (EMM EuroPhilosophie) schválený Evropskou komisí na léta 2007 až 2012, s vyhlídkou na prodloužení 2012 až 2018, nabízí pro studenty z celého světa dvouletý navazující magisterský studijní program zaměřený na německou klasickou filosofii, fenomenologii a soudobou francouzskou filosofii, a jejich vzájemné vlivy v intelektuálním a kulturním evropském prostoru. Program je v souladu se svým zaměřením vyučován v německém a francouzském jazyce. Program realizuje konsorcium spolupracujících týmů Univerzity Toulouse ve Francii (koordinující univerzita), Louvain-la-Neuve v Belgii, Luxemburg, dále německých univerzit Bochum, Wuppertal, Mnichov a na české straně tým Univerzity Karlovy v Praze (Fakulta humanitních studií, Ústav filozofie a religionistiky Filozofické fakulty UK). Tyto univerzity se zavázaly (v Dohodě o spolupráci podepsané rektory všech univerzit konsorcia) uvést v soulad své administrativní a pedagogické kompetence tak, aby vznikl v oblasti německé a francouzské filosofie společný integrovaný studijní program vysoké úrovně.

Cílem je dvouletým magisterským studiem připravit vybrané studenty z celého světa na specializaci v jednom ze tří badatelských zaměření programu tak, aby mohli přímo navázat na magisterskou práci, jejíž obhajobou se studijním program EMM EuroPhilosophie končí, doktorandským projektem, který by realizovali ve spolupráci s badatelskými odborníky a centry spojenými s univerzitami konsorcia EuroPhilosophie. Studenti získají odborné a jazykové kompetence, které jim umožní šířit hodnoty spjaté s evropskou novověkou a současnou filosofií na svých domovských akademických a jiných institucích.


Poslední změna: 18. prosinec 2014 22:26 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


všechny kontakty


Jak k nám